Koszt zajęć:

Tryb normalny: 300zł / miesiąc
Tryb intensywny/ASP: 420zł / miesiąc

Zajęcia dla kandydatów na Architekturę i Urbanistykę

Egzamin na Wydział Architektury (PWR oraz PP) składa się z 2 etapów. Etap pierwszy to studium modelki lub martwej natury (tylko PP), drugi etap to rysunek z wyobraźni lub zadanie projektowe. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać z egzaminu na WA PWR to 660 zaś WA PP 500. Proponujemy zajęcia w 2 systemach do wyboru:

System normalny: wybierasz jedne dowolne zajęcia oznaczone pełnym pomarańczowym prostokątem - są to 4h zajęć obowiązkowych w tygodniu, modelka raz w miesiącu, pozostałe spotkania to zajęcia ćwiczeniowe oraz projektowe. Polecany dla osób w 2-giej klasie liceum oraz młodszych.

System intensywny: do powyższego wyboru dochodzą obowiązkowe zajęcia z postaci raz w tygodniu (studium / AKT w soboty 14.30) - daje to 8h zajęć obowiązkowych w tygodniu (4h z modelką oraz 4h zajęć ćwiczeniowych lub projektowych). Zajęcia w tej formie przeznaczone są dla osób zdających egzamin w danym roku szkolnym (3-cia klasa liceum). Zajęcia w trybie intensywnym rozpoczynamy od października.

Zajęcia dla kandydatów na ASP

Kierunki: Architektura Wnętrz, Formy przemysłowe, Scenografia, Grafika, Malarstwo, Konserwacja Dzieł Sztuki, Animacja i inne
Egzamin zależny od danego kierunku. Pierwszy etap to zazwyczaj złożenie tzw. teczki - kompletu prac wymaganych na danym kierunku. Etap 2-gi uzależniony jest od kierunku, na który kandydat aplikuje i polega na wykonaniu zadania rysunkowego, malarskiego lub projektowego.

System ASP: 12h zajęć tygodniowo, w tym dowolne 4h malarstwa oznaczone niebieskim prostokątem + zajęcia kierunkowe w niedzielę o 10.00 + AKT w soboty 14.30

Zajęcia dla kandydatów do Liceum Plastycznego, Klasy Architektonicznej
oraz na Architekturę Krajobrazu

Wszystkie 3 egzaminy są wieloetapowe, obejmują różne techniki (akwarela, ołówek, kredka). Na zajęciach podstawa programowa w 1-szym semestrze jest taka sama dla wszystkich osób, zajęcia profilowe zaczynają się od 2-giego semestru. Techniki, format prac oraz tematyka dostosowana jest do typu egzaminu, do którego podchodzi uczestnik. Grupa przydzielana jest indywidualnie, po kontakcie telefonicznym.

Zajęcia hobby

Zajęcia z malarstwa, rysunku, lub z rysunku i malarstwa (naprzemiennie) - 4h lub 8h obowiązkowych zajęć tygodniowo.>