Prace naszych uczniów - wszystkie powstały podczas 4-godz. zajęć w WSR :)